_2_899


You might also like:

  • “บริการฝากหมายเลขโทรกลับ” คือเสียงตอบรับจากระบบตอบรับอัติโนมัติ เมื่อเราโทรหาหมายเลขในเครื่อข่าย 12-Call หรือ เครือข่ายอื่นๆ ส่วนสาเหตุที่ระบบตอบรับอัติโนมัติ ตอบข้อความ “บริการฝากหม...
  • อาหารว่างก็คืออาหารระหว่างมื้อที่รับประทานในปริมาณน้อยกว่าอารหารประจำมื้อสำหรับคนที่ไม่ต้องลดน้ำหนัก อาหารว่างก็จะมีความหลากหลาย ได้ทั้งคาวและหวาน รับประทานควบคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆ หรือน้ำผลไม้อย่างใ...
  • กลับมากันอีกแล้วนะคะ กับหัวข้ออาเซียนวันนี้ วันนี้เรายังอยู่ที่การแต่งกายประจำชาติกันค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ การแต่งกายด้วยเครื่องแต่งของชาย หญิงในประเทศฟิ...
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis sativa Linn. วงศ์ Cucurbitacea ชื่ออังกฤษ Cucumber ชื่อท้องถิ่น แตงขี้ไก่ แตงขี้ควาย แตงช้าง แตงร้าน (ภาคเหนือ) แตงปี แตงยาง (แม่ฮ่องสอน) แตงเห็น แตงอ้ม (เชียงใหม่) (...)...
  • วิธีทำให้เท้าสวย การเลือกซื้อรองเท้า ควรลือกซื้อรองเท้าที่สวมใส่พอดี ไม่คับหรือหลวมจนเกินไปผิวเท้าต้องเสียดสีกับรองเท้า ซึ่งทำให้เกิดหนังเท้าแข็งด้าน ไม่สวยงาม และการสวมรองเท้าที่มีหัวรองเท้าแคบมากอาจ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *