ประโยชน์ของ Active Chest Mobilization


การออกกำลังกายกล้ามเนื้อทรวงอกด้วยตนเอง (Active chest mobilization)

ประโยชน์ของ Active chest mobilization

  • เพื่อคงไว้ หรือเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก
  • ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น ปอดแฟบ กล้ามเนื้อช่วยหายใจอ่อนแรง เป็นต้น

 

Active chest mobilization ประกอบด้วย 5 ท่า ดังนี้

 

 

1. ท่ายืดผนังทรวงอกด้านหน้าและด้านหลัง (Stretch anterior and posterior chest wall)

ให้ยกแขนขึ้นให้เป็นรูปตัว V พร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก จากนั้น ก้มตัวแตะพื้นพร้อมกับหายใจออกทางปาก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/วัน
หรือ อีกท่านึงคือ

 

 

2. ท่ายืดผนังทรวงอกส่วนบน ด้านหน้าและด้านหลัง (Stretch anterior and posterior upper chest wall)

มือทั้งสองข้างวางที่ท้ายทอย ก้มศีรษะลงหุบแขน พร้อมกับ หายใจออกทางปาก จากนั้นเงยหน้าขึ้นกางแขนออก พร้อมกับ หายใจเข้าทางจมูก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

3. ท่ายืดทรวงอกด้านหลังและด้านข้าง (Stretch posterolateral chest wall)

ยกแขนขึ้นบิดลำตัวไปทางซ้ายพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก จากนั้นบิดลำตัวก้มตัวลงแตะพื้นด้านขวาพร้อมหายใจเข้าออกทางปาก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

4.ท่ายืดทรวงอกด้านข้าง (Stretch lateral chest wall)

ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ เอียงลำตัวไปทางขวาร่วมกับหายใจออกทางปาก จากนั้นกลับมาอยู่ท่าตั้งตรงพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

5.ท่ายืดผนังทรวงอกส่วนบนด้านหลังและด้านข้าง (Stretch posteriorlateral upper chest wall)

มือประสานท้ายทอย หรือยกมือจับไม้พลองเหนือศีรษะ บิดตัวไปด้านซ้าย พร้อมกับหายใจออกทางปาก และกลับมาอยู่ท่าตรงพร้อม หายใจเข้าทางจมูก  ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

 

อ้างอิง : รูปภาพจากเอกสารประกอบการเรียน กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหายใจ (ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

 

 

 

 

You might also like:

  •   ท่าทางในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง การทำงานต่างๆ  สามารถพบเห็นการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดข้อ ปวดหลัง ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากการทำงานผิดหลักการยศาสตร์ เช่น ก...
  • หูดข้าวสุกคืออะไร        โรดหูดข้าวสุกคือโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นบริเวณผิว หนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด เพียงแต่ทำให้เกิดความรำคาญ และรบกวนจิตใจผู้ที่เป็นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่แล้วหูดแต่ละชนิดก็...
  • อาการปวดท้องน้อยแบบเรื้อรังในสตรีคืออาการปวดท้องบริเวณท้องน้อยนานกว่า 6 เดือน สาเหตุใหญ่ๆ เกิดจากการโรคทางนรีเวชและสาเหตุอื่นๆ นอกจากนรีเวช ที่พบบ่อยๆได้แก่ ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาว...
  • อาหารนั้นนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพของเรามากที่สุด มีใครบ้างที่ไม่กินอาหาร ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะมนุษย์ขาดสารอาหารไม่ได้ อาหารต่างๆก็เป็น...
  • การเสพโคเคนหรือการรับประทานอาหารไขมันสูงจะส่งผลต่อสมองเสมือนกันคือจะทำให้ศูนย์แห่งความพึงพอใจ (pleasure center) ในสมองทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆ จนเรียกว่าล้มเหลวไปในที่สุด การจะรู้สึกมีความสุขหรือแม้แต่รู้...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *