ประโยชน์ของ Active Chest Mobilization


การออกกำลังกายกล้ามเนื้อทรวงอกด้วยตนเอง (Active chest mobilization)

ประโยชน์ของ Active chest mobilization

  • เพื่อคงไว้ หรือเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก
  • ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น ปอดแฟบ กล้ามเนื้อช่วยหายใจอ่อนแรง เป็นต้น

 

Active chest mobilization ประกอบด้วย 5 ท่า ดังนี้

 

 

1. ท่ายืดผนังทรวงอกด้านหน้าและด้านหลัง (Stretch anterior and posterior chest wall)

ให้ยกแขนขึ้นให้เป็นรูปตัว V พร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก จากนั้น ก้มตัวแตะพื้นพร้อมกับหายใจออกทางปาก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/วัน
หรือ อีกท่านึงคือ

 

 

2. ท่ายืดผนังทรวงอกส่วนบน ด้านหน้าและด้านหลัง (Stretch anterior and posterior upper chest wall)

มือทั้งสองข้างวางที่ท้ายทอย ก้มศีรษะลงหุบแขน พร้อมกับ หายใจออกทางปาก จากนั้นเงยหน้าขึ้นกางแขนออก พร้อมกับ หายใจเข้าทางจมูก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

3. ท่ายืดทรวงอกด้านหลังและด้านข้าง (Stretch posterolateral chest wall)

ยกแขนขึ้นบิดลำตัวไปทางซ้ายพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก จากนั้นบิดลำตัวก้มตัวลงแตะพื้นด้านขวาพร้อมหายใจเข้าออกทางปาก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

4.ท่ายืดทรวงอกด้านข้าง (Stretch lateral chest wall)

ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ เอียงลำตัวไปทางขวาร่วมกับหายใจออกทางปาก จากนั้นกลับมาอยู่ท่าตั้งตรงพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

5.ท่ายืดผนังทรวงอกส่วนบนด้านหลังและด้านข้าง (Stretch posteriorlateral upper chest wall)

มือประสานท้ายทอย หรือยกมือจับไม้พลองเหนือศีรษะ บิดตัวไปด้านซ้าย พร้อมกับหายใจออกทางปาก และกลับมาอยู่ท่าตรงพร้อม หายใจเข้าทางจมูก  ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

 

อ้างอิง : รูปภาพจากเอกสารประกอบการเรียน กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหายใจ (ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

 

 

 

 

You might also like:

  • การตั้งครรภ์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างหนึ่งทางสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลถึงร่างกายทุกระบบรวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นกับยาในร่างกายเช่น การดูดซึมยา การกระจายยาในร่างกายการเปลี่ยนสภ...
  • ปัจจุบันการเสริมจมูกกำลังเป็นที่แพรหลายเพราะทำให้รูป หน้าดูเรียวสวยขึ้น และก่อนที่หลายคนจะตัดสินใจไปเสริมจมูกก็ควรที่จะศึกษาถึงข้อเสียหรือข้อผิด พลาดที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการเสริมจมูกด้วย แต่สำหรับผ...
  • ข้าวอบขมิ้น ขมิ้นชัน ขมิ้นชัน (Turmeric root) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่าเคอร์คูมาลองกา (Curcuma longa) ซึ่งเป็นพืชที่มีลำต้นใต้ดิน เช่นเดียวกับขิงและไพล โดยมากจะเรียกส่วนที่เป็นลำต้นนี้ว่า เหง้า ลำต้นส่วนท...
  • คนเราในแต่ละวันต้องเจอกัยสิ่งต่างๆมากมายที่อาจทำให้เครียดทั้งร่างกายและจิตใจทั้งผิวพรรณ มาดูกันค่ะว่า เกี่ยวกันรึป่าว กับการที่ใครหลายคนมีผิวพรรณที่ดูแก่ก่อนวัย ปัจจัยแรกที่ทำให้คุณสาวๆดูแก่กอนวัย  ได...
  • การขับถ่ายที่ดีจะช่วยทำให้ร่างกายเราปลอดโปร่ง การไหลเวียนของเหลวต่างๆในร่างกายก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายส่งผลให้เราไม่เจ็บป่วย ไม่มีดรคภัยไข้เจ็บ แต่เอ๊ เวลาที่เราขับถ่ายมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง น๊า เรื่องใก...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *