ประโยชน์ของ Active Chest Mobilization


การออกกำลังกายกล้ามเนื้อทรวงอกด้วยตนเอง (Active chest mobilization)

ประโยชน์ของ Active chest mobilization

  • เพื่อคงไว้ หรือเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก
  • ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น ปอดแฟบ กล้ามเนื้อช่วยหายใจอ่อนแรง เป็นต้น

 

Active chest mobilization ประกอบด้วย 5 ท่า ดังนี้

 

 

1. ท่ายืดผนังทรวงอกด้านหน้าและด้านหลัง (Stretch anterior and posterior chest wall)

ให้ยกแขนขึ้นให้เป็นรูปตัว V พร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก จากนั้น ก้มตัวแตะพื้นพร้อมกับหายใจออกทางปาก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/วัน
หรือ อีกท่านึงคือ

 

 

2. ท่ายืดผนังทรวงอกส่วนบน ด้านหน้าและด้านหลัง (Stretch anterior and posterior upper chest wall)

มือทั้งสองข้างวางที่ท้ายทอย ก้มศีรษะลงหุบแขน พร้อมกับ หายใจออกทางปาก จากนั้นเงยหน้าขึ้นกางแขนออก พร้อมกับ หายใจเข้าทางจมูก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

3. ท่ายืดทรวงอกด้านหลังและด้านข้าง (Stretch posterolateral chest wall)

ยกแขนขึ้นบิดลำตัวไปทางซ้ายพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก จากนั้นบิดลำตัวก้มตัวลงแตะพื้นด้านขวาพร้อมหายใจเข้าออกทางปาก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

4.ท่ายืดทรวงอกด้านข้าง (Stretch lateral chest wall)

ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ เอียงลำตัวไปทางขวาร่วมกับหายใจออกทางปาก จากนั้นกลับมาอยู่ท่าตั้งตรงพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูก ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

5.ท่ายืดผนังทรวงอกส่วนบนด้านหลังและด้านข้าง (Stretch posteriorlateral upper chest wall)

มือประสานท้ายทอย หรือยกมือจับไม้พลองเหนือศีรษะ บิดตัวไปด้านซ้าย พร้อมกับหายใจออกทางปาก และกลับมาอยู่ท่าตรงพร้อม หายใจเข้าทางจมูก  ฝึก 10 ครั้ง/ชุด อย่างน้อย 6 ชุด/ วัน

 

 

 

อ้างอิง : รูปภาพจากเอกสารประกอบการเรียน กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหายใจ (ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

 

 

 

 

You might also like:

  • ว่าด้วยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทุกคนต้องเป็น และในแต่ละบ้านก็จำเป็นที่จะต้องมียาสามัญประจำบ้าน,ยารักษาโรคไว้ในตู้ยาด้วย ไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็น...
  • การรักษาระดับโคเรสเตอรอลและระดับความดันโลหิตห้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรดูแลตัวเองดังนี้ รักษาน้ำหนักตัว อย่าหล่อยให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ควรหมั่นชั่งน้ำหนักสัปดาห์ละครั้ง สองครั้ง ถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักตัวเริ่มขึ้...
  •     ยาเม็ดคุมกําเนิด เป็นฮอร์โมนเพศที่สามารถคุมกําเนิดได้ผลดี แต่ต้องกินทุกวัน ห้ามลืม อาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับบางคนได้ เช่น คลื่นไส้ เวียนหัว อาเจียน หรือแม้แต่น้ำหนักขึ้น ยาคุมกําเนิดชน...
  • ยาฝังคุมกำเนิด หรือ ยาคุมกำเนิดแบบฝัง (Contraceptive implant หรือ Implantable contraception) คือ วิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร เป็นการใช้ฮอร์โมนชนิดเดียว คือ โปรเจสติน (Progestin) ที่บรรจุเอาไว้ในหลอดหร...
  • เมื่ออายุมากขึ้นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายก็ทำงานได้ไม่ดีเหมือนเก่า ส่งผลให้คุณผู้ชายส่วนใหญ่มีรอบเอวขยายกว้างขึ้น ส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มมีไขมันมาเกาะพอกพูนเต็มไปหมดจนความมั่นใจชักเสื่อมถอย เพราะใครๆ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *