1288324155_8603


You might also like:

  • กระแสแท็บเล็ตยังมาแรง แต่ละค่ายก็แห่กันเปิดตัวสินค้าของตัวเอง เพื่อแข่งขันกันในตลาด แต่ละเจ้าก็งัดเอากลเม็ดเคล็ดลับของตนเองออกมาแข่งหวังชิงส่วนแบ่งให้ได้มากที่สุด วันนี้ก็อีกหนึ่งตัวจากค่าย Sony ที่เผ...
  • โลหิตจาง เป็นภาวะอย่างหนึ่ง แต่ทว่า ไม่ใช่โรคโดยตรง เลือดจางหรือโลหิตจางเป็นเครื่องบอกเหตุว่ามีโรคหรือสาเหตุที่เป็นซ่อนอยู่ต้องทำการตรวจกับแพทย์โดยตรงจะได้ทราบถึงสาเหตุและรักษาได้ถูก โลหิตจางหรือหรือเ...
  • การป้องกันอาการปวดหลัง  การก้มหรือการยืนนานๆ การเคลื่อนไหวร่างกายและการยกของหนักล้วนแล้วแต่ส่งผลให้กระดูก เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเกิดการตรึงเคล็ด เป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง ขั้นตอนการยกของหนักโดยไม่ทำใ...
  • อาการปวดท้องน้อยแบบเรื้อรังในสตรีคืออาการปวดท้องบริเวณท้องน้อยนานกว่า 6 เดือน สาเหตุใหญ่ๆ เกิดจากการโรคทางนรีเวชและสาเหตุอื่นๆ นอกจากนรีเวช ที่พบบ่อยๆได้แก่ ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาว...
  • 1. ทำกล้องให้มั่นคงไม่สั่นไหว ปัญหาหาการถ่ายภาพออกมาแล้วไม่ ชัดถือว่าเป็นปัญหาหลัก แต่มีเทคนิคง่ายๆที่ สามารถทำได้ถ่ายภาพได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าภาพที่ออกมาจะไม่มีสั่น ไหว สิ่งที่ดีที่จะ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *