โรคอาหารเป็นพิษ


โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการที่ลำไส้ ติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าซัลโมเนลลา (Salmonella bacteria) ซึ่งอาการของโรคเกิดขึ้น 12-48 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียโมเนลลาปนเปื้อนอยู๋เข้าไป อาการที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับคนเป็นไข้คือ ปวดหัว ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และมีอาการท้องร่วงซึ่งอาการจะคงอยู่ประมาณ 2-3 วัน หรือมากกว่านั้น ผู้ป่วยจะมีอาการเพลียและหมดแรง

แม้ว่าโรคอาหารเป็นพิษจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงเท่าไหร่นัก แต่หากมีอาการหนักมากๆ ก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

คำแนะนำดังต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน

  • ขณะทำการปรุงอาหารควรคำนึงอยู่เสมอว่า สิ่งที่กำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ดีคือความร้อนและความสะอาด อุณหภูมิที่มากกว่า 68 องศาเซลเซียส  สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาลงได้ ส่วนความสะอาดก็สามารถหยุดการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียลงได้ อุปกรณ์ เช่น มีด หรือจานชามที่ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารสดก่อนการประกอบอาหาร ควรเปลี่ยนเป็นอย่างละชุดกับมีด หรือจานชามที่เตรียมไว้ใส่อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว การล้างมือและอุปกรณ์ทำครัวทุกชนิดก่อนและหลังการทำอาหารเป็นสิ่งจำเป็น
  • ควรแยกประเภทอาหารในการเก็บใส่ช่องแช่แข็ง การน้ำเนื้อสัตว์วางปนกับอาหารอย่างอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติ
  • เชื้อแบคที่เรียเจริญเติบดตอยู่ระหว่าง 7-46 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ที่ปรุงเสร็จแล้วไว้ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิดังกล่าวเกิน 2 ชั่วโมง
  • เชื้อแบคทีเรียโมเนลลามีอยู่ในสัตว์อย่างเช่น แมลง หนู รวมทั้งสัตว์เลี้ยงอย่าง เต่า นก แมว และสุนัขเช่นกัน การใกล้ชิดกับสัตว์ดังกล่าวก็อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียติดต่อมาสู๋เราได้ จึงไม่ควรให้ของใช้ของสัตว์เลี้ยงมาปนกับของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ควรล้างมือทุกครั้งหลังจากดูแลสัตว์เลี้ยง และอย่าลืมสอนลูกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 

ที่มา :  แว่นคำ ฉายแสง. 2537. รู้แล้วใช้ประโยชน์ได้. ทัพอักษร การพิมพ์. กรุงทเพฯ.

You might also like:

  • เครื่องปรุง น้ำตาลทราย                                       1        ช้อนชา เกลือป่น                                             ½       ช้อนชา น้ำมันพืชสำหรับทอด เครื่องแกง พริกแห้งแกะเมล็ดออกแช่น้ำ...
  • เครื่องปรุง ข้าวสวย                                             1        ถ้วย สะตอ                                                20      เม็ด เห็ดฟาง                                             5    ...
  • การตั้งครรภ์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างหนึ่งทางสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลถึงร่างกายทุกระบบรวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นกับยาในร่างกายเช่น การดูดซึมยา การกระจายยาในร่างกายการเปลี่ยนสภ...
  • เครื่องปรุง ปลานิล น้ำหนักประมาณ 400 กรัม              1        ตัว เนื้อหมูติดมันหั่นเป็นชิ้นเล็กยาว                   1/3     ถ้วย ต้นหอมซอย                                                ½       ถ้...
  • อย่างที่หลายๆคนพอจะรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามที่สาวๆอย่างเราจะใส่ใจเป็นพิเศษ ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น ความสาวก็เริ่มค่อยๆจากเราไป บางคนก็ไปเร็ว บางคนก็ไปช้า บางคนก็ช้ามากๆ แสดง...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *