Family vocab

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว

คำศัพท์ภาษอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว บทความที่แล้วเรานำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ มาให้ได้จำและศึกษากัน  บทความนี้จะมาท่องจำกันเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวกันค่ะ(ไปดูกันเลยว่าญาติๆ ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่ายังไงบ้าง) Father     (ฟาเธอะ)    พ่อ/บิดา Parent   (แพเร็นท)   พ่อแม่ Mother (…)