ยาคุมฉุกเฉิน อันตรายถ้าใช้ไม่เป็น!!

ผู้ชายผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดของความรัก การมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความรักใคร่ที่มีต่อกันและอีกมุมหนึ่งก็คือการนำไปสู่การถือกำเนิดชีวิตใหม่ขึ้นมา ซึ่งหากคู่รักคู่ใดไม่พร้อมในจุดนี้ ก็ต้องมีการเตรียมตัวและป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกาคุมกำเนิดแบบชั่วคราว อาทิ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด การใช้ถุงยางอนามัย การนับระยะปลอดภัย การใส่ห่วงอนามัย หรือการคุมกำเนิดแบบถาวร ได้แก่ การทำหมันหญิงง ทำหมันชาย หากสังเกตุจะเห็นว่าการคุมกำเนิดด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันก่อนอยู่แล้ว แล้วยามที่ไร้การวางแผน เกิดเหตุกะทันหันขึ้นมาจะใช้อะไร ? นั่นคือที่มาชองยาคุมฉุกเฉิน (…)

เตือนหญิง “ยาคุมฉุกเฉิน” อย่าใช้เกิน 2 ครั้งในชีวิต!

  พบวัยรุ่น-ผู้ใหญ่ใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบ ไม่รู้จริง กินประจำแทนยาคุมธรรมดา เพราะขี้เกียจ หาง่าย ราคาถูก หวั่นมีเพิ่มสูงขึ้น แพทย์ชี้ไม่ควรใช้ “ยาคุมฉุกเฉิน” เกิน 2 ครั้งในชีวิต เพราะเสี่ยงต่อมะเร็งและผลข้างเคียงต่อร่างกาย ย้ำใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโครงการภาคเหนือสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวถึง (…)