jasmine

ดอกมะลิภาษาอังกฤษ

ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีความหมายและสำคัญสำหรับคนไทยพอสมควร มักจะนิยมนำมาร้อยมาลัยเพื่อนำไปถวายพระ และในสมัยก่อนก็จะนิยมนำดอกมะลิไปลอยในน้ำดื่ม เพื่อให้ได้กลิ่นหอมอบอวลชื่นใจเมื่อดื่มน้ำ ที่สำคัญดอกมะลิ ยังเป็นดอกไม้ในวันสำคัญของทุกๆคนนั้นคือ ใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้แทนความรักจากลูกๆมอบให้คุณแม่นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ที่มีความหมายมากจริงๆ ถือเป็นดอกไม้มงคลที่มีแต่โบราณ ว่ากันว่าความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน ให้ปลูกต้นมะลิไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน เพราะจะทำให้คนในบ้านเป็นที่รักและเป็นที่เคารพ เป็นที่คิดถึงของคนทั่วไปนั่นเอง ลักษณะของดอกไม้ก็จะมีกลิ่นหอม ดอกเป็นสีขาวมีหลายพันธุ์ ความหมายของดอกมะลินั่นก็คือ อ่อนโยน บริสุทธิ์ และเป็นที่รัก ดอกมะลิภาษาอังกฤษ เรียกว่าอย่างไร (…)

ความรู้เรื่องดอกไม้

ดอกไม้ที่ตัดมาจากต้นเพื่อใช้ในการประดับแจกันนั้น มักจะต้องใช้ความสามารถในการดูดน้ำทางปลายก้าน เพื่อส่งไปบำรุงดอกไม้ให้สดชื่นไม่เหี่ยวเฉาก่อนเวลาอันควร ถ้าปลายก้านด้านที่แช่อยู่ในน้ำนั้นเกิดเน่าเปื่อย จนไม่สามารถดูดซับน้ำส่งไปหล่อเลี้ยงดอกใบได้อีกต่อไป ควรตัดส่วนที่เน่าเปื่อยตรงปลายก้านนั้นทิ้งไป ดอกไม้ก็จะมีชีวิตต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง ก่อนจะมีลักษณะเหี่ยวแห้งไปตามสภาพของสิ่งมีชีวิต การตัดดอกไม้จากต้นควรตัดตอนเช้าหรือเย็น ตัดให้เป็นรูปแฉลบ มีดที่ตัดต้องคมเพื่อไม่ให้ก้านช้ำ ถ้าตัดทิ้งไว้นานก่อนจะแช่น้ำหรือไปปักแจกันควรตัดปลายก้านที่แห้งเสียก่อนตะทำให้ดอกไม้สดชื่นขึ้น สารที่ใส่ในแจกันดอกไม้จะช่วยให้ดอกไม้ทนทานนานกว่าใส่น้ำธรรมดาถึงเท่าตัว ได้แก่ น้ำตาลทราย แอสไพริน ถ่าน หรือเกลือ ถ้าดอกไม้ที่จะนำมาปักแจกันมีก้านขนาดเล็กและสั้น ก็ให้นำมาผูกติดหรือนำมาเสียบกับก้านของผักตบชวา (…)