Family vocab

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว

คำศัพท์ภาษอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว บทความที่แล้วเรานำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ มาให้ได้จำและศึกษากัน  บทความนี้จะมาท่องจำกันเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวกันค่ะ(ไปดูกันเลยว่าญาติๆ ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่ายังไงบ้าง) Father     (ฟาเธอะ)    พ่อ/บิดา Parent   (แพเร็นท)   พ่อแม่ Mother (…)

ภาษาอังกฤษ-สถานที่ต่างๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ ในยุคปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษ ได้เริ่มมีบทบาทในการสื่อสารจนแทบจะเรียกได้ว่า ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลโลก ที่ใช้สื่อสารกันในทั่วทุกโซนในโลกนี้เลยก็ว่าได้  วันนี้จะแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ท่องจำกันค่ะ Airport     (แอ๊พอท)    สนามบิน Antique shop    (แอนทีค (…)