การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสม

การยืดกล้ามเนื้อถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการออกกำลังกายและมีส่วนช่วยให้การออกกำลังกายเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ส่วนใหญ่แล้วการฝึกยืดกล้ามเนื้อเรามักจะนึกถึงประโยชน์เพื่อการผ่อนคลายช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความสมดุลของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะในรายที่มีอาการปวดหลังเกิดจากความสมดุลของกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากัน การยืดกล้ามเนื้อสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดหลังลงได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ รวมถึงในขะที่มีการบาดเจ็บอาจส่งผลทำให้กล้ามเนื้อมีการตึงตัวและการยืดติดดังนั้น การยืดกล้ามเนื้อสามารถที่จะช่วยลดและป้องหันไม่ให้เกิดอาการเหล่านั้นลงได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาให้ดีขึ้น การยืดกล้ามเนื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญและถูกรวมเข้าไปในโปรแกรมออกกำลังกายด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะดังต่อไปนี้ ปัจจัยทางด้านโครงสร้างชองร่างกาย ลักษณะเฉพาะของข้อต่อในแต่ละส่วนของร่างกายจะมีผลต่อการยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไป การตึงตัวหรือการยึดติดของเนื้อเยื่อรอบๆข้อต่อทั้งกล้ามเนื้อ เยื่อหุ้มชั้นกล้ามเนื้อต่างๆเอ็นยึดกระดูก เอ็นยึดข้อต่อ (…)